Уштеде у јавним набавкама 355 милиона евра

7
Директор Управе за јавне набавке Предраг Јовановић рекао је да су прошле године остварене уштеде од око 355 милиона евра у јавним набавкама, у односу на 2012. годину.
Управа за јавне набавке је поднела 10 прекршајних пријава због злоупотреба приликом јавних набавки државних и јавних предузећа. Њихова вредност је око 30 милиона динара.Директор Управе за јавне набавке Предраг Јовановић рекао је гостујући у Дневнику РТС-а да је најчешће реч о закљученим уговорима, а да претходно није спроведен поступак јавних набавки, или је спроведен преговарачки поступак на који наручиоци нису имали право.
Према његовим речима, важно је што је уведена лична одговорност, односно кажњавање одговорних лица код наручилаца и то би могло да има већи ефекат него сам износ новчане казне.
„Управа је добила надлежност да подноси прекршајне пријаве. Друга значајна новина је што је републичка Комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки постала првостепени прекршајни орган“, навео је Јовановић и додао да очекује да с обзиром да је Комисија специјализована за јавне набавке да ће она ефикасније окончавати прекршајне поступке.
Директор Управе за јавне набавке рекао је да су прошле године остварене уштеде од око 355 милиона евра у јавним набавкама, у односу на 2012. годину.
„Ми смо добили податке за четврти квартал и они показују да је учињена значајна рационализација у јавним набавкама, а један од разлога је и ефекат најниже цене који се код нас појављује као критеријум и који је одиграо значајну улугу у тим уштедама,“ рекао је Јовановић.
Додао је да се у 80 одсто случајева водио отворени поступак, што је како је навео, „знатно више у односу на десетогодишњи период“.
Привредници имају замерку да су уштеде последица ниских цена на тендерима, јер је, кажу, цена без провере квалитета постала најважнији критеријум приликом јавних набавки.
Јовановић је додао да је поред најниже цене која је доминантни критеријум и економски најповољнија понуда, која узима у обзир и карактеристике и квалитет производа, минимално заступљена.
„Управа за јавне набавке већ годинама промовише овај други критеријум, али очигледно да ће проћи још времена да би се он значајније афирмисао“, навео је Јовановић.