У министарствима радно време од пола осам

2986386_vlada-t
Влада Србије је донела одлуку да у министарствима радно време почиње у 7.30 часова и завршава се у 15.30 часова. За генераног секретара Владе именован је Новак Недић, а за генералног секретара Министарства спољних послова Вељко Одаловић.
Такво радно време имаће и радници у посебним организацијама и службама Владе, Републичком јавном правобранилаштву и јавним агенцијама, преноси Бета.Влада је на данашњој седници усвојила и Уредбу о начину коришћења службених возила која користе органи државне управе, други државни органи и јавне агенције.
Уредбом је прописано да право на службено возило високе класе на сталном коришћењу имају председник Републике, председник Скупштине, председник и потпредседници владе, председник Уставног суда и председник Врховног касационог суда.
Такође, прописан је начин рационалног коришћења службених возила како би се постигле максималне уштеде и обезбедила ефикасност у раду.
Влада Србије је донела закључак којим се Пројекат уређења дела приобаља Београда – „Београд на води“, утврђује као пројекат од значаја за Србију.
Усвојен је и Предлог закона о измени закона о безбедности саобраћаја на путевима и упућен Народној скупштини на разматрање по хитном поступку.
За генераног секретара Владе именован је Новак Недић, а за генералног секретара Министарства спољних послова Вељко Одаловић.