Za petak zakazana XXIII sednica SO Bogatić

XXIII sednicu SO Bogatić zakazao je predsednik Skupštine Miroslav Dabić u petak 23.novembra u Velikoj sali sa početkom u 10.00 časova. Za ovu sednicu je predložen dnevni red sa 22 tačke. Bitnije tačke dnevnog redu su davanje saglasnosti na konsolidovani devetomesečni izveštaj o ostvarenju budžeta, usvajanje operativnog plana zimskog održavanja opštinskih puteva i ulica na području opštine Bogatić, davanje saglasnosti i usvajanju projekta javnog privatnog partnerstva-rekonstrukcije i dugogodišnjeg održavanja javnog osvetljenja na teritoriji opštine Bogatić, donošenje rešenja o konstataciji prestanka funkicje direktora TOOB i vd.direktora JKP Bogatić i predlog o njihovom imenovanju.