Burna XXIII sednica SO Bogatić-Radio Nešvil 23.11.2018.

Na XXIII sednici SO Bogatić održanoj u Velikoj Sali odbornici su usvojili 22 tačke koliko ih je i bilo na dnevnom redu. Usvojeno je davanje saglasnosti na konsolidovani devetomesečni izveštaj o ostvarenju budžeta, operativni plan zimskog održavanja opštinskih puteva i ulica na području opštine Bogatić, a najviše polemika je bilo o davanju saglasnosti i usvajanju projekta javnog privatnog partnerstva-rekonstrukcije i dugogodišnjeg održavanja javnog osvetljenja na teritoriji opštine Bogatić. Povodom te tačke dnevnog reda protiv koje je bio predsednik Skupštine Miroslav Dabić, odbornici su se smenjivali za govornicom. Ovu tačku je obrazložio Zoran Stepanović projektant. Konstatovana je funkcija prestanka v.d.direktora JKP Bogatić Aljoši Gariboviću, a imenovan je Vladan Popadić diplomirani ekonomista iz Bogatića za vršioca dužnosti direktora JKP Bogatić najduže godinu dana. Vladanu Popadiću je pre toga prestala finkcija direktora TOOB, a imenovan je Darko Mašić iz Dublja diplomirani profesor geografije za direktora TOOB. Ostale tačke dnevnog reda su bile imenovanja članova školskih odbora.