Влада о распуштању парламента

A2
На данашњој седници Влада Србије би требало да донесе образложени предлог за распуштање парламента и упути га председнику како би расписао ванредне парламентарне изборе.
Седница Владе Србије биће одржана данас, а на њој би влада требало да донесе образложени предлог за распуштање парламента и упути га председнику Републике како би расписао ванредне парламентарне изборе. Тиме би Влада ушла у технички мандат.Премијер Србије Ивица Дачић рекао је у недељу, 26. јануара, да ће влада на првој наредној седници упутити тај предлог председнику државе и да ће наставити да ради у техничком мандату.
Председник Николић би на основу тог образложеног предлога требало најкасније 29. јануара да распише ванредне парламентарне изборе како би они били одржани 16. марта.
Како Закон предвиђа, влади престаје мандат распуштањем Народне скупштине, изгласавањем неповерења, оставком кабинета, изгласавањем неповерења премијеру и његовом оставком.
Влада којој је престао мандат може обављати само текуће послове, али не може утврђивати законе и друге опште акте нити доносити прописе, изузев ако је њихово доношење везано за законски рок или то налажу потребе државе, интереси одбране или природна, привредна или техничка несрећа.
То значи и да не може постављати државне службеника на положај у органима државне управе, а при испуњавању оснивачких права Србије може једино да именује или да даје сагласност на именовање вршиоца дужности директора и чланова управних и надзорних одбора.
Влада је носилац извршне власти у Србији, а у њене надлежности спадају утврђивање и вођење политике, спровођење закона и других општих аката парламента, доношење уредби и других аката неопходних за примену закона, предлагање закона парламенту, усмеравање рада државних органа и надзор над њиховим радом.

Nešvil media-Impresum

Nešvil media-proizvodnja medijskih sadržaja

Gl.i odg.urednik:Nebojša Ković

Medij je upisan u Registru medija pod brojem

IN001155  MB:66389197 PIB:112840482

TR:200-3442650101882-03

Adresa: Mike Vitomirovića br.145D, 15350 Bogatić

Telefon: 065/902-92-00

E-mail: [email protected]

Web: www.nesvil.com