Пензије које се наслеђују

У Србији скоро четвртина пензионера живи од породичне пензије. Она је неретко већа од оне коју су сами остварили. Право на ту пензију имају супружници и деца док се школују и особе које су трајно радно неспособне.Готово четвртина пензионера у Србији прима породичну пензију. Многи од њих су се одрекли своје да би узели породичну, јер је она, и поред тога што се умањује за тридесет одсто, повољнија од оне коју су сами зарадили. Право на ту пензију имају супружници и деца док се школују. Само у случају трајне радне неспособности такво право се остварује без обзира на старост.За кућни буџет Снежане Миљковић много значи што ће њен брат инвалид и мајка која никад није радила, делити пензију оца који је недавно преминуо.
„Ово је леп начин да по смрти некога ко је остварио право на пензију, његови најближи, неспособни за рад, имају неко право да могу пристојно да живе“, каже Снежана Миљковић.
Када пензију наслеђује један члан породице – примаће 70 одсто износа, за сваког додатног исплата се повећава за 10 одсто. Ако је деле четири члана породице, пензија се исплаћује у целости.
Око 60.000 захтева за породичну пензију годишње стигне фонду, али се испостави да право на то немају сви.
„Има хиљаде нових породичних пензионера с тим што треба водити рачуна да међу њима има и лица која су са своје личне пензије прешла на породичну јер је она повољнија“, каже Бранислав Рашић из сектора права осигураника ПИО Фонда.
Граница старости за преузимање пензије супружника се помера. Ове године за удовице је то 51 год и шест месеци, а за удовце 56 и по година. Да би касније имала право на супругову пензију, жена у тренутку његове смрти мора да има најмање 45 година.
Ако се школују, деца пензију могу да користите до 26. године. Последњим изменама закона, породичним пензионерима дозвољено је и да раде.
„С обзиром на износе породичних пензија за које знамо да су доста ниске, омогућено је да раде, али с тим да не могу да остваре више од 50 посто, најниже зараде запослених у месецу када се та накнада исплаћује“, каже Рашић.
Право на породичну пензију и даље немају супружници из ванбрачне заједнице.
А да би се спречиле злоупотребе – за бракове који се склопају са партнерима у позним годинама, закон је предвидео да они морају потрајати бар две године, после којих супружник стиче право да наследи пензију.
Једино у случају када партнери већ имају заједничко дете, пензију ће без обзира на то када је брак склопљен наследити и супружник.