Održana druga vanredna sednica Štaba za VS Bogatić

polavaOdržana je druga vanredna sednica Štaba za vanredne situacije Bogatić na kojoj je izvršena analiza trenutnog stanja na rekama Savi Drini i podneti izveštaji o preduzetim merama kao i onim koje su u planu, uz zaključak da je stanje stabilno.Procenjena je potreba preventivnih radova na nasipu u reonu „Banovog Broda“ u dužini od 3km, a preventivno delovaće se i u MZ Prnjavor na potezu Badovinci-Prnjavor, lokacije „Kurtovićeva ada“ i „6 reon“ na podizanju privremenog nasipa u dužini od 4km.Na kraju, zaključeno je da je trenutno stanje na teritoriji opštine Bogatić stabilno, a da će Štab za VS u narednom periodu konstantno pratiti dalje promene na terenu, te shodno tome i donositi dalje odluke. Obilaskom terena u MZ Crna Bara u periodu između 11 i 14 časova konstatovana je stagnacija i blago opadanje reke Drine na lokaciji „Vasin šib“.Procena je da je trenutno pod vodom oko 1000ha u nebranjenoj zoni.Trenutno na teritoriji opštine nema ugroženog stanovništva.