142 godina od osnivanja Crvenog krsta Srbije

Na današnji dan pre 142 godina počeo je sa radom Crveni krst Srbije, kao jedna od prvih 15 organizacija Crvenog krsta osnovanih u svetu.
Crveni-krst-srbije Srpsko društvo Crvenog krsta osnovano je 6. februara 1876. godine u Beogradu na inicijativu dr Vladana Đorđevića – ličnog lekara kneza Milana Obrenovića, a prvi predsednik društva bio je mitropolit Mihajlo Jovanović. Iste godine 11. juna Srpsko društvo Crvenog krsta priznato je od strane Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, saopštio je Crveni krst Odžaci.
Zakonskim odredbama iz 1896. godine Društvo je postalo autonomno od države. Godine 1921. Srpsko društvo Crvenog krsta je svoje tekovine prenelo na svog naslednika – Društvo Crvenog krsta Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Promene imena Društva Crvenog krsta usledile su sa kasnijim promenama imena države u okviru koje je Crveni krst delovao.
U periodu raspada bivše Jugoslavije, Crveni krst Srbije je nastavio da ostvaruje svoje programske zadatke zbrinjavajući veliki broj izbeglica i raseljenih.
Krajem 2005. godine Skupština Republike Srbije usvojila je novi Zakon o Crvenom krstu kojim su definisana javna ovlašćenja koja je država poverila Crvenom krstu, programi koji su u skladu sa misijom Crvenog krsta, kao i usluge koje može da pruža Crveni krst, navedeno je u saopštenju.