JKP "Bogatić": Sa dužnicima sporazumno o plaćanju komunalnih usluga

Gradjani i privreda su za utrošenu vodu i komunalne usluge početkom prošlog meseca dugovali oko 26 miliona dinara. Dužnici su pozvani da se jave u direkciju preduzeća i izmire obaveze, a imaju i mogućenost odloženog plaćanja.

Posle Nove godine počeće isključenja i utuženja onih potrošača koji ne plate svoje obaveze ili ne sačine ugovor o odlaganju.
O tome govori Vladan Popadić, direktor Preduzeća.
Naplata-vode.mp3