Akcija davanja krvi u S.Crnobarskom-Glas opštine Bogatić 15.10.2016