АПЕЛ “ПОЖАРИ НА ОТВОРЕНОМ ПРОСТОРУ“

Имајући у виду период веома топлог и сувог времена које погодује настанку и развоју
пожара на отвореном простору који се веома брзо шире, могу захватити велике површине, и
представљају реалну опасност за животе и здравље наших грађана и проузроковати велике
материјалне штете, Сектор за ванредне ситуације МУП-а апелује на све наше грађане да буду
одговорни и поштују закон и буду веома опрезни приликом употребе отвореног пламена, а
уколико примете пожар одмах о томе обавесте ватрогасно-спасилачку јединицу на број
телефона 193.
Посебно подсећамо све грађане да поведу рачуна и одговорно и савесно поступају за
време првомајских и ускршњих празника, када ће већина провести време са породицом и
пријатељима углавном на излетиштима, у шумама, као и у близини шума.
Подсећамо наше грађане да је Законом о заштити од пожара и другим законима
забрањено спаљивање траве и ниског растиња на отвореном простору, остатака стрних усева,
спаљивање смећа, као и ложење ватре у шуми и на удаљености од 200 метара од руба шуме
(изузев на одређеним и за то, видно обележеним местима). За непоштовање ових законских
одредби запрећене су и прописане новчане казне. Казне за физичка лица која прекрше одредбе
овог Закона крећу се од 10.000 до 50.000 динара, док казне за спаљивање остатака стрних усева,
биљних остатака и смећа за физичка лица износе 10.000 динара, а за правна од 300.000 до
1.000.000 динара.
Уколико дође до пожара потребно је што пре обавестити ватрогасну службу на број
телефона 193.
Сектор за ванредне ситуације ће у наредном периоду, заједно са другим линијама рада
Министарства унутрашњих послова, надлежним инспекцијским службама републичког и
локалног нивоа, појачати надзор и обилазак терена ради проналажења неодговорних грађана
који не поштују законске одредбе и њиховог процесуирања, а све у циљу смањења броја пожара
на отвореном простору и повећања безбедности наших грађана.

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Одељење за ванредне ситуације у Шапцу