Danas su Časne verige

Verige u koje je Sveti Petar bio okovan, hrišćani su godinama čuvali, verujući u njihovu isceliteljsku moć.Srpska pravoslavna crkva danas obeležava Časne verige, dan kada je kralj Irod okovao Svetog apostola Petra.
Petar je u tamnici spavao okovan između dva vojnika, i noć pred izvođenje na sud, zasvetle se cela tamnica i anđeo kucnu Petru po rebrima, probudi ga pa mu reče:
„Ustani, obuj se i opaši se, pa hajde sa mnom“.
Petar ustade, a okovi mu spadoše s nogu pa pođe s anđelom. Vojnici su spavali kao mrtvi, pa anđeo provede Petra pored straže, a kad su došli do gvozdene gradske kapije, ona se sama otvori i tako se Petar oslobodi zatvora, i verovatne smrti.
Jerusalimski patrijarh Juvenal dao je kasnije verige carici Evdoksiji, prognanoj ženi cara Teodosija mlađeg. Ona ih je zatim prepolovila i jednu polovinu je poslala crkvi Svetih apostola u Carigradu, a drugu svojoj ćerki, suprugi rimskog vladara Valentina, koja se takođe zvala Evdoksija.
Verige koje su spale sa Petra hrišćani su sačuvali koliko zbog uspomena na svetog Petra, toliko zbog njihove isceliteljske moći. Veruje se da su se mnogi bolesnici izlečili dodirnuvši verige.
Po narodnom verovanju, od Verižica (Verižnjaka, Časnih veriga) nastaje blaže vreme, jer Bog usijanim verigama počne da zagreva zemlju.
U mnogim mestima Srbije, Verige se smatraju velikim praznikom.
Ovaj praznik obeležavaju čak i oni kojima nije slava, jer se smatra lošom srećom ako se ne proslavi dan kojim prizivate sreću i blagostanje u dom.