Dodela sredstava iz budžeta opštine Bogatić za javno informisanje

1907-1450445623
На основу Члана 27. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник Р.Србије, бр.126/2014) објављује се информација за све учеснике Конкурса за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања за 2015.годину, бр.387/2015-01 од 12.11.2015.године који је објављен на веб сајту општине www.bogatic.rs , а који су добили мањи износ средстава од траженог, да без одлагања доставе нову спецификацију трошкова, у складу са додељеним средствима Решењем о додели средстава из буџета Општине Богатић за пројекте производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Богатић, бр. 438/2015-01 од 18.12.2015.године, односно да доставе обавештење о томе уколико одустају од средстава која су им додељена.
Наведена нова спецификација трошкова доставља се на Обрасцу 1, који је саставни део наведеног Правилника, а може се преузети на сајту општине Богатић.
Попуњени Образац 1- спецификација трошкова пројекта (ревидирани буџет) са новом спецификацијом трошкова, односно обавештење о томе да се одустаје од средстава која су додељена, послати без одлагања на е-mail: ivana.djukic@bogatic.rsиредовном поштом на адресу: Општинска управа Богатић, Одсек за ЛЕР, ул. Мике Витомировића бр.1, 15350 Богатић, најкасније до 25.12.2015.године.
Preuzeto sa sajta opštine Bogatić