Domovi zdravlja ne smeju da vraćaju pacijente s ubodom krpelja

Ministarstvo zdravlja uputilo je dopis svim domovima zdravlja, a u kojem navodi koje sve mere treba da preduzmu u slučaju uboda krpelja, uz jasne instrukcije da svako ko se obrati domu zdravlja mora biti primljen.
„Resorno ministarstvo je u saradnji sa Sekretarijatom za zdravstvo Grada Beograda pokrenulo disciplinske mere protiv odgovornih za neadekvatno pružanje pomoći u proteklom periodu“, navedenu je na sajtu MInistarstva zdravlja.Takođe, građani se obaveštavaju da je ujede krpelja mogu sanirati u najbližem domu zdravlja, a u slučaju određenih komplikacija nadležne su odgovarajuće ustanove tercijarnog nivoa – Klinika za infektivne i tropske bolesti, Klinika za dermatovenerologiju.
Ukoliko građani koji su u dom zdravlja došli da im se ukloni krpelj ne dobiju adekvatnu pomoć mogu da prijave i zdravstvenu ustanovu i lekara na brojeve telefona Ministarstva: 011/361-65-96 i 064/88-11-375.
U dopisu je navedeno i da je neophodno obezbediti da prijemna služba radi i neradnim danima, vikendima i praznicima, s obzirom da je tada javlja više građana s ubodima krpelja.
Kako bi izbegli neprijatan ubod krpelja iz ministarstva upozoravaju građane da izbegavaju boravak u visokoj travi na neuredenim površinama, da nose odeću s dugim nogavicama i dugim rukavima, da redovno pregledaju kožu.
Ukoliko se krpelj ipak zakači potrebno ga je što pre izvaditi, a za pomoć se obratiti zdravstvenim radnicima u domovima zdravlja.
Na sajtu Ministarstva zdravlja navedena su i uputstva za zdravstvene radnike – da se krpelj i područje oko njega ne premazuju alkoholom, etrom, uljima, sapunicom, već da to čine sterilnom pincetom i ravnomernim i laganim povlačenjem (nikako okretanje, zakretanje ili cimanje krpelja na bilo koju stranu, jer se tako povećava rizik da se otkinu ili ostanu u telu pacijenta delovi rilice ili glava krpelja).
IZVOR:RTS