Dušan Tufegdžić

Od 05. maja, poljoprivredni proizvođači podnose zahteve za osnovne podsticaje za biljnu proizvodnju u iznosu od 6.000 dinara po ha obradivih površina. O tome smo razgovarali u okviru jutarnjeg programa sa Direktorom Direkcije za poljoprivredu i selo gospodinom Dušanom Tufegdžićem.
Dusan Tufegdzic