Dušan Tufegdžić

Šta se dešava sa onim parcelama koje su bile pod vodom ili su zahvaćene vodom o tome smo razgovarali sa Direktorom Direkcije za poljoprivredu i selo gospodinom Dušanom Tufegdžićem.
Dusan Tufegdzic