Ekspresna XXII sednica SO Bogatić

XXII Sednica Skupštine Opštine Bogatić uobičajeno kratko je trajala. Za svega desetak minuta odbornici su usvojili dnevni red sa osam tačaka. Zasedanje uz nikakvu diskusiju, tako možemo reći da je današnja sednica protekla i svela se na puko dizanje ruku odbrnika skupštinske većine.
Među značajnim tačkama dnevnog reda odbornici su jednoglasno, njih dvadeset jednoglasno je usvojilo predlog odluke o usvajanju akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu Ooptine Bogatić za period 2018-2021.godine, data je saglasnost na poseban program subvencija iz sredstava budžeta Opštine Bogatić, kao i davanje saglasnosti na odluku o prvoj, drugoj i trećoj izmeni i dopuni statuta Predškolske ustanove „Slava Ković“ i zaključak o davanju saglasnosti na pravilnik o kriterijumima za prijem dece u celodnevni i poludnevni boravak u ovoj predškolskoj ustanovi. Poslednja tačka dnevnog reda su bila odbornička pitanja.