FARSA U Vladi će ipak svi voziti državni automobil

467065_0405_ff
Ministri će i dalje imati pravo na automobil i na vozača 24 časa dnevno, iako je bilo drugačije najavljeno.
Pompezno najavljivano smanjenje broja državnih automobila i njihovo korišćenje samo u hitnim slučajevima teško da će doneti očekivani efekat. Novousvojenom uredbom predviđeno je da gotovo svi zaposleni koji rade u državnoj službi imaju pravo da traže službeno vozilo. Uredbom je utvrđeno da pravo na 24-časovno raspolaganje službenim autom imaju najviši državni funkcioneri – predsednik Republike, Skupštine, premijer i potpredsednici Vlade, ministri predsednici Ustavnog i Vrhovnog kasacionog suda
Iako su bili izuzeti iz radne verzije uredbe i ministrima je ipak omogućeno da tokom celog dana mogu da se voze državnim vozilom. Umesto dosadašnjih 35 visokih državnih funkcionera, pravo na korišćenje državnog automobila 24 sata, sada ima njih 23.
Pravo na službeno vozilo imaju i državni sekretari, generalni sekretari parlamenta i Vlade i njhovi zamenici, direktori agencija i organa u sastavu ministarstava, ali i zaposleni u njihovim kabinetima. Svi oni će, doduše, morati da pišu poseban zahtev Komisiji za korišćenje službenih automobila. Potrebno je samo da zatraže da im se dodeli službeno auto. I da navedu u zahtevu da je razmatrana mogućnost da se problem njihovog efikasnog prevoza reši bez službenog automobila sa vozačem tako što bi im bilo dodeljeno rezervisano mesto za parking.
Prema novoj uredbi, zahtev za korišćenje službenog automobila moraju da podnesu i predsednici i direktori nezavisnih državnih institucija, kao što su poverenik, zaštitnik građana, predsednik Državne revizorske institucije i direktorka Agencije za borbu protiv korupcije. Radoslav Sretenović iz DRI kaže za “Blic” da mu je oduzet automobil, a zašto je to tako, “treba pitati one koji su o tome odlučivali”.