Građani se odsad pitaju, budžeti opština neće biti usvojeni dok oni ne daju svoje mišljenje, a evo kako će to raditi

Budžeti opština ubuduće neće moći da budu usvojeni dok građani o njima ne daju svoje mišljenje, a u njihovim rukama trebalo bi da bude i planiranje investicija, predviđeno je izmenama Zakona o lokalnoj samoupravi i državnoj upravi koje je nedavno usvojila Vlada, a uskoro će se naći pred poslanicima.
Ministar državne uporave i lokalne samouprave Branko Ružić smatra da će se ovim izmenama omogućiti bolja primena instituta neposredne demokratije i veće uključivanje građana u donošenje odluka koje su vazne za njihove zajednice, pišu Večernje novosti.
„Predlažemo obavezno konsultovanje sa građanima u pogledu kreiranja budžeta lokalnih samouprava u oblasti investicija“, kaže ministar.
On navodi da neke opštine u Srbiji to već rade kao sto su Pirot, Bečcej, Loznica, Vranje, Pančevo, Ruma i mnoge druige, ali je namera da to postane obaveza svih lokalnih samouprava, jer su sredstva u budžetima sredstva svih građana i oni imaju pravo da ucestvuju u odlukama kako ih ulagati i nasta ih trošiti.
Takođe se uvodi obaveza jedinice lokalne samoprave da u okviru svojih nadleznosti prati proces evropskih integracija Srbije. Ružić je dodao da će biti unapređeno i funkcionisanje mesnih zajednica i njihov odnos sa jedinicama lokalne samouprave.
Broj pomoćnika predsednika opštine vezivaće se za broj stanovnika lokalne samouprave, tako da će opstine od 15.000 stanovnika imati pravo na jednog pomoćnika, do 50.000 na dva, do 100.000 na tri, a ostali do pet.
Od narednih lokalnih izbora maksimalan broj članova opštinskog veća usklađivaće se takođe sa brojem stanovnika opštine ili grada pa će tako opštine do 15.000 imati pet, do 50.000 sedam, do 100.000 devet dok će ostali imati do 11 članova.
Broj članova opstinskog veća koje skupstina opstine bira na predlog predsednika opstine po vazećem zakonu ne moze biti veći od 11.
„Lokalne samouprave su u praksi uvek koristile mogućnost i na ova mesta postavljale maksimalan broj koji zakon dozvoljava“, napominje Ružić i dodaje da ima opština od 15 000 stanovnika koje imaju 11 pomoćnika predsednika opstine, a novim rešenjem će se doprineti većoj operativnosti.
Predlaže se i da se broj potpisa građana potreban za pokretanje građanske incijative fiksira na pet odsto od ukupnog broja građana sa birackim pravom. Takođe 100 građana sa birackim pravom moze dati predlog nadležnom odboru skupstine opstine za sprovođenje javne rasprave o nekom opstem aktu i radno telo skupstine moze organizovati javno slusanje o predlozima odluka o kojima odlucuju odbornici.
Sednice skupštine opštine ili grada ubuduće će se sazivati uz minimalni rok od 24 časa. Predviđeno je i da se pojedini poslovi mogu poveriti drugoj opstini ili njenom preduzeću i ustanovi ali uz prethodnu konsultaciju sa MDUL i vladinu saglasnost.
(Kurir.rs/Tanjug/Večernje novosti/Foto: Fonet/Nenad Đorđević)