Huso Zečkanović

Završena je još jedna studijska poseta Evropskom centru za obnovljive izvore energije, koji se nalazi u austrijskom gradu Gisingu. Predstavnici lokalnih samouprava, kao i direktori i zaposleni u javnim preduzećima iz Bogatića i Bijeljine, imali su priliku da se upoznaju sa načinom funkcionisanja Energana na biomasu, kako kroz edukacije od strane predavača iz Evropskog centra, tako i na terenu, kroz organizovane posete energanama koje se nalaze u blizini Gisinga.Razgovarali smo sa zamenikom gradonačelnika Bjeljine gospodinom Husom Zečkanovićem.
Huso Zeckanovic