Izbor za najbolje u sportu u 2016 godini-Gost: Ivan Đinić AK SPRINT Badovinci 09.12.2016

Aleksandar Grnović – Atletski klub „Sprint“ (Badovinci) pod rednim brojem 1. u kategoriji najbolji sportista u opštini Bogatić, Dragan Radivojević – AK „Sprint“ (Badovinci) u kategoriji za najboljeg sportskog radnika Opštine Bogatić za 2016. godinu pod rednim brojem 1 i u kategoriji za najboljeg sportskog trenera Opštine Bogatić za 2016. godinu predstavio nam se Ivan Đinić – Atletski klub „Sprint“ (Badovinci) redni broj 1.