"JA-TI komunikacija" radionica u OŠ "Mika Mitrović"-Glas opštine Bogatić

Konflikti u odnosima su normalni i deo su svačijeg odrastanja i života. Kroz njih se borimo za sebe i ono što želimo, sazrevamo, učimo, postižemo svoje ciljeve. Međutim, pojedina deca odmalena pokazuju znake konfliktnog ponašanja, sa kojima roditelji i njihova okolina jedva izlazi na kraj.U okviru programa “Za svađu je potrebno dvoje“u osnovnoj školi „Mika Mitrović“ u Bogatiću,organizuju se radionice,na kojima se deca uče kako da izbegnu svađe,kako pravilno da komuniciraju,šta je lepo ponašanje.