Jadranka Plavšić

Razgovarali smo da doktorkom Jadrankom Plavšić iz zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije.Tema razgovora urođeni i stečeni deformiteti stopala I kičme kod dece.
Jadranka Plavsic