JKP Bogatić

U okviru jutarnjeg programa razgovarali smo sa Milošem Mijatovićem iz JKP Bogatić.
Milos Mijatovic