JKP“Bogatić“Bogatić-obaveštenje

JKP”Bogatić“Bogatić u saradnji sa opštinom izvršilo je nabavku specijalizovanog autosmećara za utovar smeća iz džakova i kanti za smeće.Zbog toga od 01.03.2017.godine izvršiće se povlačenje kontejnera iz MZ Belotić i MZ Metković,a skupljanje i odnošenje smeća po ulicama vršiće se iz džakova ili kanti za smeće koji su izneti ispred svakog dvorišta,do ivice puta i to jednom nedeljno svakog utorka do 7h.
JKP”Bogatić“Bogatić korisnicima usluge nudi specijalizovane kante za smeće koje se mogu platiti sklapanjem ugovora na rate ,a pravna lica mogu nabaviti i kontejnere za svoje potrebe.
Za dodatne informacije javiti se na telefon 015/7786-416 od 08:00-14:00 časova,svakog radnog dana.