Ko je nova ministarka poljoprivrede

463811_snezana-bogosavljevic-boskovic-01rasfoto-emil-conkic1_ff
Ministarka poljoprivrede Snežana Bogosavljević-Bošković (50) jedno je od najvećih iznenađenja u novoj vladi Srbije, jer su njen lik i delo potpuna nepoznanica domaćoj javnosti.
Na ministarsku funkciju došla je na predlog SPS, čija je članica od osnivanja stranke. Poreklom je iz Ivanjice, diplomirala je na Agronomskom fakultetu u Čačku, a magistrirala i doktorirala na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu. Sve to je uradila do svoje 30. godine, čime je postala jedan od najmlađih doktora nauka u Kragujevcu.
Na Agronomskom fakultetu u Čačku je šef Katedre za stočarstvo i tehnologiju animalnih sirovina i autor je i koautor više od 200 naučnih radova objavljenih u domaćim i međunarodnim časopisima.
Član je svetske naučne asocijacije živinara, član Suda časti Univerziteta, član Saveta Univerziteta u Kragujevcu, član Stručnog veća Univerziteta za biologiju i hemiju sa hemijskim inženjerstvom i biotehnologijom.