Kriterijumi FAO za dodelu pomoći poplavljenim poljoprivrednicima u Mačvi…

selj.
Za deo programa „Pomoć Evropske unije poplavljenim područjima u Srbiji“ koji sprovodi FAO, u poslednjem krugu se prijavilo više poljoprivrednika nego što je bilo najavljeno, kako u Vašoj, tako i u ostalim opštinama. Stav predstavnika svih opština je bio da pokušamo da pomoć pružimo što većem broju porodica, u skladu sa sredstvima kojima raspolažemo. Zato smo deo prijavljenih poljoprivrednika prebacili sa vrednijih paketa na pakete manje vrednosti, umesto da ih sasvim skinemo sa liste.
Na osnovu podataka koje su aplikanti naveli u svojim prijavama, sledili smo dva kriterijuma:
– Broj bodova – poeni su dodeljivani na osnovu kriterijuma koji su definisani na početku projekta: procenjeni nivo štete na poljoprivrednom gazdinstvu, broj članova domaćinstva, broj izdržavanih članova, broj članova sa primanjima van poljoprivrede, broj članova angažovanih u poljoprivredi, da li su to interno raseljena, izbegla lica ili pripadnici manjina i da li su to domaćinstva koja vode žene ili samohrani roditelji. Kandidate koji su imali manje od 75 poena (na listi za seme lucerke ili deteline), odn. manje od 65 poena (kukuruz), smo skinuli sa liste za semena sa djubrivom.
– Obradiva površina pod žitaricama pre poplave – količina semena i djubriva koje isporučujemo je za površinu oko 1 ha, tako da smo sve koji su pod žitaricama imali 0,5 ha i manje takodje skinuli sa liste za semena sa djubrivom.
Ovakvih korisnika, koji imaju malu površinu ili broj poena, ima 107 u Vašoj opštini , njih 38 automatski prebacili na pakete stočne hrane, jer su u svojim prijavama to naveli kao jedan od prioriteta (drugi ili treći).
Ostalih 69 nije navelo stočnu hranu kao prioritet, pa je potrebno da ih kontaktirate i proverite da li im odgovara koncentrat i koji od tri ponudjene vrste: za krave muzare, svinje u tovu ili koke nosilje. Verujem da će većini odgovarati neki od ovih paketa, s obzirom da je seme koje su tražili (kukuruz, lucerka, detelina) namenjeno upravo za proizvodnju stočne hrane, pa pretpostavljam da ta domaćinstva već imaju stoku.
Korisnicima treba naglasiti da ovo nije nadoknada štete, već humanitarna pomoć koja se daje na osnovu kriterijuma koji su unapred propisani.
Obično najviše reakcija bude nakon prve distribucije paketa, javljaće Vam se oni koji tek treba da dobiju pakete, ali i oni koji se nisu ni prijavili za pomoć.
Što se tiče ovih prvih, do 4. aprila bi trebalo da bude gotova isporuka semena lucerke i deteline i ostatka djubriva, a za maj je planirana isporuka stočne hrane. Pred svaku isporuku ćemo vam javiti datum, vreme, količine i poslati spisak ljudi za pozivanje i potpisivanje, kao i vaučere za preuzimanje paketa.
Kada su u pitanju oni koji se nisu prijavili za ovaj program, nažalost, nismo u mogućnosti da primamo naknadne prijave.