Kumanovska bitka!

Turskim napadom na današnji dan 1912. godine počela je Kumanovska bitka u kojoj je Prva srpska armija pod komandom regenta Aleksandra Karađorđevića za samo dva dana do nogu potukla tursku Vardarsku armiju Zeki paše i tako zadala težak udarac moćnom neprijatelju u Prvom balkanskom ratu.
Turci su u početku imali više uspeha zbog slabog izviđačkog i obaveštajnog rada srpske vojske,koja nije imala tačan uvid u bojni raspored neprijatelja,a srpska Vrhovna komanda je smatrala da je reč o turskim prethodnicima i da će se glavna bitka odigrati na Ovčem polju.
U trenutku kad su sukobi otpočeli Prva armija je bila dosta udaljena od Druge i Treće armije,a pod najžešći udar je potpala njena Dunavska divizija prvog poziva pukovnika Miloša Božanovića,koja je imala i najteže gubitke,ali i odlučujuću ulogu u bici.
Pritom se posebno istakao niži oficirski kadar,zahvaljujući čijoj su samoinicijativi naneseni snažni udari u turski raspored,tako da se 24. oktobra elitna turska armija u neredu i panici povukla ka Bitolju.
Trijumf je silno uzdigao moral srpske vojske i naroda i bio je podloga kasnijih pobeda u Prvom i Drugom balkanskom i u Prvom svetskom ratu.