Maksimalna brzina na auto-putu do 130 kilometara na sat

Skupština Srbije usvojila je izmene Zakona o bezbednosti saobraćaja, pa će maksimalna brzina na auto-putu ubuduće biti 130 kilometara na čas umesto dosadašnjih 120.
Obrazlažući izmene zakona pred poslanicima, ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović ranije je rekla da će srpskim auto-putevima automobili moći da idu do 130 kilometara na sat, kao što je u većini evropskih zemalja.Kako je rekla, izmenama tog zakona u Srbiji će vozači na auto-putu moći da idu maksimalnom brzinom koja je dozvoljena i u Sloveniji, Hrvatskoj, Grčkoj, Mađarskoj, Italiji, Francuskoj, Austriji i drugim državama EU.
U Srbiji je u poslednje četiri godine izgrađeno gotovo 200 kilometara novih auto-puteva, a ove godine se završava i kompletan Koridor 10, što će Srbiju učiniti najpovoljnijom tranzitnom rutom u ovom delu Evrope, navela je ministarka tokom rasprave u parlamentu.
Skupština je usvojila i Zakon o putevima, kojim se uređuje svojina nad javnim putevima i njihova evidencija u javnim knjigama, što je važno za nesmetano izvođenje radova na održavanju i rehabilitaciji.
Biće precizirano ko je tačno nadležan za održavanje kojih puteva u Srbiji, Vojvodini i nekategorisanih puteva.
Izmenama Zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju, koji je takođe usvojen, vrši se usklađivanje sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru, što će doprineti efikasnijoj borbi protiv sive ekonomije i zaštititi prevoznike koji zakonito posluju, posebno mala i srednja preduzeća.
Cilj je da se polovina prihoda koji su danas u „sivoj zoni“, a koji su procenjeni na 100 miliona evra, vrate u legalne tokove i time uvećava prihod budžeta.
Poslanici su prihvatili i izmene Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju, kojim se preciznije reguliše izdavanje sertifikata o profesionalnoj osposobljenosti, kao i uslova za izmenu redova vožnji.
Tim aktom, predviđene su veće kazne za prekršioce i jasna ovlašćenja inspekcija u cilju kontrole inostranih prevoznika.
IZVOR:RTS