Matura još danas, pred osmacima kombinovani test

481957_mala-matura-02rasfoto-oliver-bunic_f
Trećeg, završnog dana male mature osmaci u Srbiji polažu novouvedeni, kombinovani test sa pitanjima iz pet predmeta – fizike, hemije, biologije, istorije, geografije.
Ispit počinje u deset sati a na probnom testu održanom u maju, pokazalo se da je deci bio najteži upravo ovaj test i to pitanja iz fizike i hemije.
Pitanja iz srpskog i matematike, koja su osmaci rešavali prethodna dva dana, nose po 16 bodova a kombinovani test osam. Mada učenici ne mogu da „padnu“ na maloj maturi, treba da imaju što više poena, jer tako povećavaju šansu da upišu željenu školu.
Preliminarni rezultati završnog ispita biće objavljeni 20. juna, a konačni 26. juna. Predaja popunjenih lista želja rezervisana je za 27. i 28. jun, 6. jula je raspored učenika po školama, a upis u prvom krugu 7. i 8. jula.
Drugi krug traje od 7. do 10 . jula. Osim poena na završnom testu, za upis u srednju školu boduje se i uspeh od 6. do 8. razreda koji nosi maksimalnih 60 poena.