Menjačnica

Informacije o kursevima stranih valuta saznajemo zahvaljujući Menjačnici “Bojan” u Bogaticu.Razgovarali smo sa Bojanom Kuzmanovićem.
Bojan Kuzmanovic