Menjacnica"Bojan"

Kakvi su kursevi stranih valuta saznajemo iz menjacnice „Bojan“ u Bogaticu.Sagovornik jutarnjeg programa bio je Bojan Kuzmanovic.
Bojan Kuzmanovic-29.05.2014.