Narodna biblioteka Janko Veselinović

Svakog petka zajedno sa Narodnom bibliotekom Janko Veselinović u Bogatiću preporučujemo šta pročitati za naredni period, ovoga petka za slušaoce i čitaoce preporuku slučamo od Saše Đuričića.
Sasa Djuricic