NOVI ZAKON OD 1. OKTOBRA! Besplatno je!

Građani Srbije, prijavite se na vreme i ostvarite svoje pravo!
Posle 15 godina čekanja, 1. oktobra stupa na snagu Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, koju će moći da dobiju korisnici novčane, socijalne pomoći ili dečjeg dodatka, kao i oni koji to nisu, ali bi zbog finansiranja iz sopstvenog džepa u konkretnoj pravnoj stvari vidno osiromašili.
– Reč je o onima za koje je na osnovu raspoloživih podataka procenjeno da se nalaze u najtežoj finansijskoj situaciji, kao i onima koji bi snošenjem troškova sudskog postupka i nagrade za rad advokata faktički bili izjednačeni sa prvom grupom – objašnjavaju u Ministarstvu pravde.
Besplatnu pravnu pomoć pružaće advokati i službe pravne pomoći u jedinicama lokalne samouprave. I udruženja mogu neposredno da pruže besplatnu pomoć u postupcima ostvarivanja prava na azil i zaštitu od diskriminacije. Udruženja koja se bave zaštitom ljudskih i manjinskih prava i sloboda mogu da pružaju besplatnu pomoć žrtvama porodičnog, partnerskog ili seksualnog nasilja, kao i u zaštiti prava LGBT osoba, Roma, dece, osoba sa invaliditetom.
Zakonom se uvodi i kontrola kvaliteta i odgovornost za savesno i profesionalno pružanje besplatne pomoći. Uvodi se i registar pružalaca, koji će voditi Ministarstvo pravde, kao i obaveza opština i gradova da formiraju službe besplatne pravne pomoći.
Kakva je procedura
– Građanin kojem je potrebna besplatna pravna pomoć prvo se obraća organu uprave u jedinici lokalne samouprave.
– Ovlašćeni službenik razmatra njegov zahtev i, ako su uslovi ispunjeni, upućuje ga na registrovanog pružaoca besplatne pravne pomoći.
– Građanin se može i neposredno obratiti pružaocima pomoći ako mu je potrebna informacija, pomoć u popunjavanju formulara ili pravni savet.