Обавештење о увиду у Посебан бирачки списак у вези предстојећих избора за чланове националних савета националних мањина расписаних за 04.11.2018.

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ грађани општине Богатић и интерно расељена лица
са местом боравишта на територији општине Богатић, да могу извршити
увид у Посебан бирачки списак – део за територију општине БОГАТИЋ и
тражити упис, брисање, измену, допуну или исправку података, на начин и
по поступку утврђеном законом, а у вези предстојећих избора за
чланове националних савета националних мањина, расписаних за
04. Новембар 2018. године.
Изборно право грађана Републике Србије који припадају
националним мањинама, за избор националних савета националних
мањина, укључује њихово право да:
– бирају чланове национаног савета своје националне мањине,
– буду бирани за члана националног савета своје националне
мањине,
– предлажу кандидате за чланове националног савета своје
националне мањине,
– буду информисани о изборима за националне савете
националних мањина,
– буду информисани о кандидатима за чланове националних
савета националних мањина,
– буду информисани о програмима тих кандидата,
– буду уписани у посебан бирачки списак националне
мањине,
– да гласају на изборима за национални савет своје националне
мањине, и да им буду заштићена права везана за избор националнг савета.
Упис у посебан бирачки списак врши се искључиво на лични захев
припадника националне мањине, уз испуњавање општих услова за
стицање активног бирачког права, односно, да је подносилац захтева
уписан у Јединствени бирачки списак.
Захтев за упис у посебан бирачки списак припадник националне
мањине подноси Општинској управи Богатић, у писаној форми, на
прописаном обрасцу и својеручно га потписује.
У делу посебног бирачког списка за подручје општине Богатић упис
и промене у посебном бирачком списку (брисање, измене, допуне или
исправке) врши Општинска управа Богатић, као поверен посао, до
закључења посебног бирачког списка, 15 дана пре расписаних избора.
. Непосредни увид у део посебног бирачког списка у циљу провере
личних података уписаних у посебан бирачки списак, може се извршити
сваког радног дана у Општинској управи Богатић, у времену од 07,00
до 15,00 часова, шалтер сала, у складу са Законом који уређује
заштиту података о личности.
Увид у посебан бирачки списак, у складу са законом који уређује
заштиту података о личности, може се извршити и електронским путем на
званичној интернет страници Министарства.
Након закључења посебног бирачког списка, надлежно
Министарство врши упис промене у посебном бирачком списку на начин и
по поступку утврђеном законом и Правилником (на основу решења које
доноси надлежно Министарство, најкасније 72 часа пре дана одржавања
избора).
Захтев за вршење промене бирачком списку након закључења
посебног бирачког списка подноси се Општинској управи Богатић.
ОПШТИНСКА УПРАВА БОГАТИЋ