Obavestenje

Obavestavaju se korisnici komunalnih usluga da ce svi koji imaju dugovanja veca od 5000 dinara prema Javnom komunalnom preduzecu Bogatic,biti iskljuceni sa vodovodne mreze.Iskljucenja sa vodovodne mreze korisnika komunalnih usluga je propisano clanom 37.Odluke o komunalnom redu i uredjenju naselja,a Upravni odbor J.K.P.Bogatic doneo je odluku o iskljucenju sa vodovodne mreze korisnika cija dugovanja prema preduzecu prelaze iznos od 5000 dinara.
Korisnici komunalnih usluga koji nisu u mogucnosti da isplate svoj dug u celini,mogu doci u prostorije J.K.P. Bogatic,kako bi izvrsili reprogram duga tj.zakljucili ugovor o podeli duga na rate i na taj nacin sebi olaksali isplatu duga.Krajnji rok za reprogram duga tj.zakljucenje ugovora o podeli duga na rate je 20.04.2013 godine.
Ukoliko navedeni korisnici komunalnih usluga ne izmiruju svoja dugovanja ni na jedan od navedenih nacina bice iskljuceni sa vodovodne mreze,a takodje zbog njihovih dugovanja bice podnet predlog za izvrsenje nadleznom izvrsitelju,sto ce korisnicima komunalnih usluga stvoriti naknadne troskove.