ОДРЖАНА 23.СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БОГАТИЋ

Данас 23.05.2018.године одржана је 23. седница Општинског већа општине Богатић. Пред члановима Општинског већа нашло се 13 тачака дневног реда.
На данашњој седници на предлог чланова Општинског већа општине Богатић , сходно Закону о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоупрaве разрешена је дужности начелника Општинске управе општине Богатић, Светлана Михаиловић, дипл.правник. За в.д. начелника Општинске управе општине Богатић постављена је Наташа Лукић Пурић, дипломирани правник из Шапца.
Чланови Општинског већа општине Богатић донели су Одлуку о расписивању Јавног конкурса за попуњавање положаја – начелника у Општинској управи Општине Богатић, утврдили предлог Јавног конкурса и образовали Комисију за спровођење истог. Чланови Општинског већа Општине Богатић нису прихватили Извештај о раду Општинске управе општине Богатић за 2017.годину и самим тим нису утврдили предлог сагласности на наведени Извештај. Између осталог чланови Општинског већа општине Богатић разматрали су и утврдили предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Богатић“ Богатић о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности Програма пословања за период 01.01.2018. – 31.03.2018.године. Чланови Општинског већа донели су закључак о давању сагласности на Одлуку Надзорог одбора ЈКП „Богатић“ Богатић о првој измени Ценовника комуналних производа и услуга. Такође, донете су Одлуке о покретању поступка за давање у закуп пословног простора у МЗ Клење и МЗ Узвеће.
IZVOR: http://www.bogatic.rs
2550-1527095484
2550-1527095490
2550-1527095504