Održana sednica Skupštine opštine

Odbornici su najpre usvojili odluku o uslovnom otpisu kamata i mirovanju duga za lokalne javne prihode.
Vlasnici preduzeća, preduzetnici i gradjani koji duguju za poreze, doprinose i takse mogu da steknu uslove za otpis obračunate zatezne kamate i mirovanje poreskog duga, koji se na ovaj način može otplatiti za četiri godine. Uslov je da se do 31. januara izmre obaveze za novembar i decembar prošle i januar ove godine i ubuduće redovno plaćaju dospele obaveze.
O ovome je odbornike upoznao Branko Danilović, rukovodilac lokalne poreske administracije u opštinskoj upravi.

Danilovic.mp3

Na danas održanoj sednici Skupštine opštine usvojeni su programi rada javnog komunalnog preduzeća i Direkcije za uredjenje gradjevinskog zemljišta.
Odbornici Socijalističke partije doktor Dragomir Pejović i Živan Jakšić tražili su obrazloženje zbog povećanja cena komunalnih usluga.
Pejovića je interesovalo zašto je znatno skuplja utrošena voda po cenovniku Javnog komunalnog preduzeća za potrošače koji potroše više od 40 kubika, nego za potrošnju do 40 kubika.

Pejovic.mp3

Živan Jakšić je pohvalio dosadašnji rad Javnog komunalnog preduzeća i predloženi program, ali je komentarisao cene usluga na stočnoj pijaci.

Jaksic.mp3
Na postavljena pitanja na sednici je odgovorio Vladan Popadić, direktor Javnog komunalnog preduzeća “Bogatić”:
Popadic-odgovor.mp3

Odbornici Skupštine opštine su usvojili i lokalni akcioni plan zapošljavanja koji predvidja da opština konkuriše kod Nacionalne službe za zapošljavanje za realizaciju projekta stručne prakse.
Ovim projektom, vrednim tri miliona dinara, prvi put će se zaposliti 20 nezaposlenih sa evidencije nezaposlenih.
Miladin Stančetić, rukovodilac odeljenja društvenih delatnosti govorio je o veoma nepovoljnom trendu rasta broja nezaposlenih, posebno sa fakultetskom diplomom. U ovom trenutku na evidenciji je 97 nezaposlenih sa sedmim stepenom stručnosti,od kojih je 20 ekonomista, što je veoma zabrinjavajući podatak.
Na sednici je pročitana inicijativa sudija, tužilaca i zaposlenih u nekadašnjem Osnovnom sudu u Bogatiću, koja je upućena ministarstvu pravde povodom najave da će u Bogatiću biti ukinuta i postojeća sudska jedinica.
Skupština se, medjutim, o podršci ovom pismu nije izjasnila, već je predloženo da to bude posebna tačka dnevnog reda na narednoj sednici.
Diskusije povodom mogućeg ukidanja sudske jedinice odbornici su iskoristili za medjusobne optužbe sa pozicija svojih partija, o krivici za reformu pravosudja i drugih okolnosti koje su dovele do gašenja osnovnog suda.