OДРЖАНА СЕДНИЦА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Штаб за ванредне ситуације Општине Богатић заседао је дана 05.09.2017.године поводом добијених захтева директора ОШ „Јанко Веселиновић“ Црна Бара од 01.09.2017.године и 04.09.2017.године, а ради поступања решавања проблема снабдевања пијаћом водом у школама у Црној Бари и издвојеном одељењу у Глоговцу.
У циљу обезбеђивања снабдевања водом у ОШ „Јанко Веселиновић“ у Црној Бари, Штаб је донео закључак да се у што краћем року изврши побијање цеви и тим путем обезбеди технички и хемијски исправна вода. До тада ће бити обезбеђена пластична цистерна за пијаћу воду која ће се свакодневно пунити од стране ЈКП “Богатић“ Богатић. Што се тиче издвојеног одељења у Глоговцу донет је закључак да се изврше радови на копању нове септичке јаме, као и да се обезбеде довољне количине флаширане воде за пиће, као и да се уз помоћ хлора поправи хемијска тренутна неисправност воде.
У циљу трајног решења проблема, донета je Одлука да се обаве разговори са Рударско-геолошким факултетом, у вези бушења бунара на Васином шибу ради израде сеоског водовода којим би се снабдевала насељена места Црна Бара, Глоговац, Совљак и Баново Поље.
IZVOR: http://www.bogatic.rs
2392-1504685749

2392-1504685760