Održana VI sednica SO Bogatić-Glas opštine Bogatić 21.12.2016.

U Bogatiću je održana VI po redi sednica Skupštine opštine Bogatić. Od 5 tačaka dnevnog reda , među najznačajnijim, bila je usvajanje predloga odluke o trećoj izmeni I dopuni budžeta Opštine Bogatić za 2016. Godinu sa projekcijama za 2017. i 2018.god.