Održana XIX sednica SO Bogatić-Radio Nešvil 15.06.2018.

Sednica SO Bogatić XIX po redu održana je danas. Na dnevnom redu pred početak sednice usvojene su jos dve tačke, ukupno 18 tačaka našlo se na dnevnom redu. Bitnije tačke dnevnog rada koje su usvojene su završni račun budžeta Opštine Bogatić za 2017.godinu, data je saglasnost na drugu izmenu programa poslovanja JKP Bogatić, ovu tačku je obrazložio je Aljoša Garibović, v.d direktora JKP „Bogatić“. Imenovana je Katarina Lazarević za direktora Narodne biblioteke “Janko Veselinović” Bogatić na period od četiri godine.
Razrešena je Tanja Jurišić dužnosti direktora Kulturno-obrazovnog centra Bogatić. Povodom ove tačke dnevnog reda za govornicu je izašao Nenad Beserovac predsednik Opštine Bogatić.
Miloš Simić iz Metkovića imenovan je za vršioca dužnosti direktora Kulturno-obrazovnog centra Bogatić na period od jedne godine.
Imenovan je Zoran Zdravković iz Šapca za direktora Centra za socijalni rad Bogatić na period od četiri godine.
Razrešeni su predsednik i članovi u Nadzornom odboru Doma Zdravlja Bogatić i imenovani novi, i jedan član upravnog odbora KOC-a Bogatić.