Održana XXVII sednica SO Bogatić za 8 minuta

XXVII sednica SO Bogatić uobičajeno kratko je trajala. Za svega osam minuta odbornici su usvojili sve tačke dnevnog reda, ukupno devet. Jednoglasno njih 23 je glasalo za, a protiv je bio jedan odbornik. Zasedanje uz nikakvu diskusiju, tako možemo reći da je današnja sednica protekla.
Među značajnim tačkama dnevnog reda odbornici su usvojili predlog statuta Opštine Bogatić, predlog odluke o prvoj izmeni i dopuni odluke o postavljanju i uklanjanju montažnih objekata i objekata privremenog karaktera na javnim i drugim površinama na teritoriji Opštine Bogatić, predlog odluke o mreži javnih osnovnih škola i Predškolskih ustanova na području Opštine, data je saglasnost na izveštaj o radu KOC-a i finansijski plan, i imenovana je komisija za planove Opštine Bogatić.