Opasnost od otpada u Bogatiću

Baterije
Obaveštavamo vas da je dana 24.02.2016.Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine dostavilo na mišljenje Odeljenju za urbanizam,
građevinarstvo,komunalno-stambene poslove i zaštitu
životne sredine zahtev za izdavanje dozvole za skladištenje
neopasnog i opasnog otpada,Privrednog društva“Tab Baterije“d.o.o.Ugrinovci,
na lokaciji u Bogatiću ul.Pavla Orlovića bb.katastarska parcela 3837.U pitanju je skladištenje olovnih baterija i akumulatora.O skladištenju ovog opasnog otpada jedinica lokalne samouprave po pribavljanju mišljenja drugih zainteresovanih organa i organizacija će se izjasniti do 21.03.2016.
Obaveštenje se nalazi na linku http://www.eko.minpolj.gov.rs/obavestenje-o-prijemu-zahteva-za-izdavanje-dozvole-za-skladistenje-opasnog-otpada-olovne-baterije-i-akumulatori-privrednog-drustva-tab-baterije-d-o-o/