OVAKO ĆE IZGLEDATI NOVI FISKALNI RAČUNI: Evo kada počinje primena, više nećemo morati da ČUVAMO ISEČKE!

U Srbiji novi model fiskalizacije počinje sa primenom 1. januara 2021. godine, a od tog datuma će se izdavati i novi fiskalni račun.

Od ovog datuma će svi subjekti u javnom sektoru imati obavezu da primaju, čuvaju i izdaju elektronske fakture, a postepeno će se ta obaveza odnositi i na privatni sektor za koji će elektronsko fakturisanje biti obavezno od 1. januara 2023. godine.

Od početka sledeće godine koristiće se i novi fiskalni račun, a u sklopu novog sistema, koji Srbija dobija 15 godina nakon poslednjih promena u oblasti fiskalizacije. Na prvi pogled račun će biti sadržajniji nego postojeći, ali je u suštini put koji bi trebalo da uvede red u ovoj oblasti i obezbedi bolju kontrolu poreskih obveznika.

fiskalni račun, fiskalizacija
FOTO: PRINTSCREEN

Po Novom zakonu o elektronskoj fiskalizaciji fiskalni račun će morati da prikazuje:

Vrstu računa

Tip transakcije

Naziv obveznika fiskalizacije i jedinstvenu oznaku poslovnog prostora

Poreski identifikacijski broj – PIB obaveznika fiskalizacije

Poreski identifikacijski broj – PIB pravnog lica odnosno obaveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana ako je korisnik isporučenih dobara pravno lice

Naziv, količinu, jedinicu mere, cenu po jedinici mere, oznaku poreske stope i vrednost evidentiranog prometa dobra, odnosno usluge

Specifikaciju poreskih stopa

Iznos poreza po poreskim stopama

Ukupan iznos poreza

Vrednost prometa po poreskim stopama

Ukupnu vrednost evidentiranog prometa, ukupan iznos za uplatu (uz napomenu ako je plaćanje izvršeno putem avansa), način plaćanja – tip transakcije, uplaćen iznos i iznos razlike za povraćaj kupcu dobara, odnosno korisniku usluga.

Dan, mesec, godinu, sat, minut i sekund nastanka

Jedinstveni redni broj

Jedinstveni redni broj po vrsti računa i tipu transakcije

Dvodimenzionalni QR kod

Poziv za broj drugog relevantnog dokumenta, ukoliko postoji potreba

Novo je to što će podaci sa računa biti u realnom vremenu i instant će se upisivati u bazu Poreske uprave. Iz ministarstva očekuju da će to omogućiti bolju kontrolu, unaprediti borbu protiv sive ekonomije i borbu za naplatu poreza.

Sada će poreski obveznici morati da kucaju fiskalni račun i za avansne uplate.

Novina je i to što će od sada svaki račun, bilo odštampan ili elektronski, sadržati i QR kod, koji je matrični dvodimenzionalni kod koji korisnik može da skenira kamerom mobilnog telefona ili specijalizovanim softverom/hardverom. Skeniranjem koda kupcu će biti na raspolaganje mogućnost da odmah proveri ispravnost računa.

Još jedna važna novina je da više kupci neće morati da čuvaju papirne fiskalne račune. Mnogi od nas su se upravo žalili na to što papir brzo izbledi. Sada je trajnost računa zagarantovana jer postoji u elektronskom obliku.

(Kurir.rs/MONDO/Blic)