Pijačni barometar

hrana
Svakog četvrtka o cenama sa stočne i zelene pijace obaveštava nas Siniša Gajić iz JKP Bogatić.
Sinisa Gajic-09.07.2015.