Pijačni barometar

pijaca
Cene sa stočne i zelene pijace dobijamo od gospodina Siniše Gajića iz JKP Bogatić.
Pijacni barometar-02.04.2015.