Plate niže u proseku za 40 evra

plate
Udar na džep će, odmah po usvajanju novih mera, osetiti oni koji platu primaju iz budžeta. Jer svima će im biti umanjena za deset do 15 odsto.
Plate u javnom sektoru biće smanjivane već po formiranju nove vlade. Za razliku od dosadašnjeg modela po kom su solidarnim porezom bile oporezovane samo plate veće od 60.000 dinara, ideja je da ovoga puta zarade budu smanjene svima.
Tako bi prosečna plata nastavnika od 43.000 dinara bila niža za bar 4.300, a najviše za 6.450 dinara. Lekar sa 65.000 dinara imao bi manju platu nego do sada, iako mu je obračunavan solidarni porez i to od 5.500 do 8.750 dinara.
S druge strane, oni koji su imali plate mnogo veće od proseka, uz linealno smanjivanje zarada moći će da odahnu. Jer, umanjenje zarada biće manje od solidarnog poreza koji se, recimo, odnosio na zarade od 150 ili 200.000 dinara. Tako bi, na primer, predsedniku države novom merom plata bila umanjena za 15.000 dinara, dok je prethodnih meseci plaćao solidarni porez od 20.500 dinara.
Kad su u pitanju penzije, Aleksandar Vučić je već najavio da neće pristati da se one smanje. Promeniće se način odlaska u penziju koji će najverovatnije najviše pogoditi žene. One će kasnije ići u penziju već od 2015.
Tri modela su u opciji – jedan je žene i muškarci idu sa 65 godina u penziju, drugi da muškarci idu sa 66, a žene sa 64. Treći i najrealniji je da žene idu u penziju sa 63 umesto sa 60 godina. Po ovom modelu žena koja danas ima 49 godina išla bi u penziju za 14 godina. Prema novom zakonu, radila bi do 2028. dok na zasluženu penziju prema trenutnim uslovima ima pravo u 2025.
– Ovo je u poslednje dve godine drugi put da povećavaju starosnu granicu. Svaki put granica mi izmakne za dve-tri godine. Ranije sam čekala 58 godina, pa 60, a sad treba 63 – kaže M. S. (58), arhitekta iz Beograda koja je ostala bez posla u saveznim organima vlasti 1995. Kaže i da je prestala da uplaćuje staž jer je shvatila da je bolje štedeti.