Početak deratizacije u opštini Bogatić

deratizacija
Sistemska deratizacija počinje 01.marta tekuće godine,a dinamički plan izvođenja akcije na području opštine Bogatić obavljaće se sledećom dinamikom:
Prvi dan:Banovo Polje,Glogovac i Sovljak
Drugi dan:Crna Bara i Salaš Crnobarski
Treći dan:Salaš Crnobarski i Badovinci
Četvrti dan:Badovinci i Očage
Peti dan:Belotić i Metković
Šesti dan:Klenje i Dublje
Sedmi dan:Dublje i Klenje
Osmi dan:Glušci i Uzveće
Deveti dan:Bogatić
Deseti dan:Bogatić i kontrola na svim lokalitetima
Sistemsku deratizaciju će sprovoditi Eko San.