Poezijom protiv nasilja nad ženama-Glas opštine Bogatić 23.11.2016.