Pojačana kontrola saobraćaja, alko-test obavezan

Pored bogate trpeze na stolu se uvek nađe i alkohol. Oni koji se odluče da voze, moraju da znaju da će saobraćajna policija pojačano kontrolisati vozače.Načelnik odeljena u Upravi saobraćajne policije Rade Cvijović kaže za RTS da će poseban akcenat tokom pojačane kontrole saobraćaja biti na otkrivanju prekršaja u vezi sa alkoholom, prekoračenjem brzine i vezivanje sigurnosnog pojasa.Podseća da je u radu Saobraćajne policije od 1. novembra 2015. godine uveden princip nulte tolerancije na alkohol.
„To znači da ćemo sve vozače koje tokom kontrole testirati na alkohol. Ako utvrdimo da su pod uticajem alkohola, isključivaćemo ih iz saobraćaja. Naravno, za one za koje budu ispunjeni zakonski uslovi, lišavaćemo slobode“, napominje Cvijović.Kada je reč o alkoholu, načelnik odeljenja u Upravi saobraćajne policije ističe dva prekršaja – potpuna alkoholisanost i odbijanje alko-testa.
„Između ova dva prekršaja je zakonodavac u pogledu kazne stavio znak jednakosti. Kazna za ova dva prekršaja je od 15 dana zatvora i od 100 do 120 hiljada dinara, kao i osam meseci zabrane upravljanja motornim vozilom. Ide i 14 kaznenih poena“, napominje Cvijović.
Prema njegovim rečima, brzina se najčešće pojavljuje kao uzrok saobraćajnih nesreća.